top of page

Omezená pětiletá záruka na kola a příslušenství

PINE WHEELS stojí za každým výrobkem, který prodáváme, a chceme, abyste byli s nákupem zcela spokojeni.

PINE WHEELS poskytuje původnímu kupujícímu záruku 5 let (60 měsíců) na vady dílenského zpracování nebo materiálu. Pokud kupující v této lhůtě zjistí vadu materiálu nebo zpracování, neprodleně informujte PINE WHEELS, aby bylo možné záležitost opravit (je vyžadován platný doklad o nákupu). PINE WHEELS si vyhrazuje právo poskytovat náhradní díly nebo produkty, nebo v případě, že PINE WHEELS nebude schopna produkt opravit v souladu s touto omezenou zárukou, poskytneme - na základě našeho výhradního uvážení - náhradní produkt.

Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené nedbalostí, nesprávným používáním, úpravami, zneužíváním, nehodami, přejížděním autem, ohýbáním kola atd.. Rovněž nekryjeme škody vyplývající z nesprávné přepravy (jiné než první zásilka) v době nákupu, nesprávné skladování, používání neodpovídající původnímu záměru produktu, zanedbaná nebo špatná údržba, nesprávná montáž, montáž nekompatibilních produktů, běžné opotřebení nebo úpravy původního produktu. Tato záruka výslovně vylučuje povrchové úpravy a kosmetická ošetření, mimo jiné včetně povrchových úprav a polepů.

V případě právního jednání bude jediným řádným místem řešení všech nároků nebo sporů v rámci této záruky řešeno soudy České republiky.

Záruka se nevztahuje na prasklé paprsky nebo opotřebovaná ložiska. Rovněž nevyrábíme paprsky a ložiska. Rádi vám pomůžeme s výměnou, pokud potřebujete nový paprsek nebo ložisko, ale obojí spadá do kategorií „opotřebení“.

Omezení odpovědnosti

Jediným prostředkem nápravy zde uvedené omezené záruky je oprava, výměna PINE WHEELS, jak je zde popsáno. V žádném případě nebude PINE WHEELS odpovědná za jakékoli další škody nebo odpovědnost, včetně zvláštních, náhodných nebo následných škod založených na porušení záruky, porušení smlouvy, nedbalosti, přísném deliktu nebo jakékoli jiné právní teorii, včetně škod vyplývajících nebo souvisejících na jakékoli fyzické zranění osob nebo majetku. Některé státy neumožňují vyloučení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená výjimka se vás nemusí týkat. Tato záruka a zákonné právo poskytuje spotřebiteli konkrétní zákonná práva a tato práva se mohou místo od místa lišit.

Vrácení zboží

Na kola se vztahuje pětiletá záruka od data nákupu pro původní majitele (je vyžadován doklad o nákupu). Pokud na kolech nejezdíte do 30 dnů, můžete jej vrátit PINE WHEELS, aby vám byla vrácena původní kupní cena bez původních přepravních poplatků. Zákazník je odpovědný za přepravu zpět na PINE WHEELS. Vrácení peněz nebude poskytnuto u zboží, které bylo ježděno nebo použito.

bottom of page